Spring naar content
Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.qidev.nl. Deze website wordt beheerd door Qidev B.V. – Koningin Wilhelminastraat 18, 3311 LN Dordrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69258023.

Qidev heeft deze website met zorg samengesteld. Toch kan Qidev niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website aanvaardt Qidev geen enkele aansprakelijkheid.

Alle informatie op de website is van Qidev en wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Dit geldt voor de teksten, foto’s, video’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, merken en de vormgeving en huisstijl.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Qidev.

Op deze site staan links naar externe websites. Qidev is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.